Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için çerezler kullanılmaktadır. Kabul Et Ve Kapat seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilir, Ayarlar seçeneği ile çerezler hakkında daha fazla bilgi alıp tercihlerinizi yönetebilirsiniz. Çerez Politikası


Ayarlar
İSG - Yavuzlar

İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası

Yavuzlar Alüminyum A.Ş.

İSG Politikamız

Yavuzlar Alüminyum, "En değerli varlığımız çalışanlarımız bilinci" ile “İş Sağlığı ve Güvenliği” ilkelerini öncelikli tutarak faaliyetlerini gerçekleştirir. Tüm işyerlerinde çalışan personeline, müşterilerine ve ziyaretçilerine sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve yönetmeliklerle İSG performansını tüm süreçlerde iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

Bu Doğrultuda;

  • Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlığını ve güvenliğini sağlamak için ulusal ve uluslararası mevzuata göre her türlü tedbirin alınmasını, çalışanlarımızın bilgilendirmesini ve alınan tedbirlerin denetlenmesini sağlamayı,

  • Meydana gelebilecek ramak kala olayları, iş kazaları ve meslek hastalıklarının kök nedenlerinin detaylı araştırılmasını ve tekrarlanmasının önüne geçilmesi için etkin önemler alarak, sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı yaklaşımıyla sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmayı,

  • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltacak ve ortadan kaldıracak şekilde risk değerlendirmesi yaparak, sağlıklı ve güvenli iş ortamları sağlamayı,

  • Olası acil durumlar için gerekli planlamaları yaparak önlemler almayı, acil durumlara her zaman hazır olunmasını ve çalışanlarımızın etkin bir şekilde farkındalığının arttırılması amacıyla eğitimler ve uygulamalar yapmayı,

  • Gerekli olabilecek tüm İSG eğitimleri için olanak sağlamayı ve eğitimlerin etkinliğini takip etmeyi,

  • İSG konularında çıkarılan dersleri ve en iyi uygulamaları teşvik ederek tüm çalışma alanlarımıza yaygınlaştırmayı,

  • Sağlıklı ve güvenli bir şekilde, çalışma alışkanlığının içselleştirildiği bir kültür oluşturmayı ve bunun için gerekli kaynakları sağlamayı,

  • Firmamızda bulunan tüm iş ekipmanlarının periyodik olarak kontrol edilmesi için etkin sistemlerin kurulmasını sağlamayı,

İş sağlığı ve güvenliği politikamızın temel ilkeleri olarak taahhüt ederiz.

image

Güvenli Çalışma Prosedürleri

Kişisel Koruyucu Donanım: Çalışanların korunması için gerekli olan tüm kişisel koruyucu donanımların sağlandığı ve kullanımının zorunlu olduğu bilgisi verilir.

Alüminyum İşleme Güvenliği: Alüminyumun işlenmesi sırasında kullanılan teçhizatların, düzenli olarak kontrol edilmesi ve bakımının yapılması, çalışanların eğitilmesi gibi konulara değinir.

image

Güvenli Ekipman Seçimi Ve Yerinde Kullanma

İhtiyacınıza en uygun ekipmanın seçilmesi, işin verimliliğini artırmakla kalmaz, güvenliği de en üst düzeye çıkarır. Her iş için doğru araç, çalışanların güvenliğini sağlamada hayati öneme sahiptir.

image

ISO 45001 Kalite Sertifikası

ISO 45001 sertifikasyonu, şirketimizin çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini korumaya olan bağlılığını, riskleri belirlemeyi, yönetmeyi ve azaltmayı, yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi ve iş performansını artırmayı hedeflemektedir. Şirketimiz, İSO 45001 standardını benimseyerek, iş süreçlerimizi daha güvenli, etkin ve sürdürülebilir kılmak için gerekli adımları atmıştır.